These general terms and conditions apply to every offer or quotation from The Webdesign with regard to Services and form an integral part of every Agreement between The Webdesign and the Customer. Provisions or conditions set by the Customer that deviate from, or do not appear in, these General Terms and Conditions are only binding for The Webdesign if and insofar as they have been expressly accepted in Writing by The Webdesign.
Capitalized terms have the meaning as stated in the last article.

article 1

Contractsluiting

 • Customer can request the Services directly from The Webdesign Website. The Agreement arises at the moment of sending the e-mail (whether or not automatically generated) from The Webdesign containing the confirmation and acceptance of the application. The customer can also request a quote without obligation.
  The Agreement arises at the moment of receipt of approval of the quotation, provided this takes place before the end date stated in the quotation.
 • Concluded Agreements are final.
Article 2

Performance of the agreement

 • After the Agreement has been concluded, The Webdesign will fulfill it to the best of its ability and with due care and craftsmanship.
 • The Webdesign will make every effort to realize high-quality and uninterrupted availability of Services and associated systems and networks, and to realize access to data stored by the Customer. However, The Webdesign offers no guarantees about quality or availability.
 • Delivery terms specified by The Webdesign are always indicative.
 • If and insofar as required for proper execution of the Agreement, The Webdesign has the right to have certain activities performed by third parties. Any unexpected additional costs associated with this are at the expense of the Customer, unless otherwise agreed. These General Terms and Conditions also apply to the work performed by third parties in the context of the Agreement.
 • If such has been agreed, The Webdesign will provide the Client with access to an Account. The Account will be accessible by entering a password and username. Any action that takes place through the Account of the Customer or an Account created by the Customer is considered under
  responsibility and risk of the Customer. If the Customer suspects or should reasonably suspect or know that abuse of an Account is taking place, the Customer must report this to The Webdesign as soon as possible so that it can take measures.
 • The Webdesign will remain available for a reasonable level of remote customer support by phone and email, during regular business hours.
 • All changes to the Agreement, either at the request of the Client or as a result of the fact that a different implementation is necessary due to whatever circumstances, are considered additional work if additional costs are involved and insofar as this involves less costs. as less work. These will be invoiced to the Client accordingly.
Article 3

Obligations of Customer

 • The Customer is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable a timely and correct execution of the Agreement. In particular, the Customer shall ensure that all information that The Webdesign indicates is necessary or that the Customer should reasonably understand to be necessary for the performance of the Services is provided to The Webdesign in a timely manner. The term within which The Webdesign de The agreement must be performed, does not commence until after all requested and required data has been received by The Webdesign.
 • If the Customer knows or can suspect that The Webdesign will have to take certain (extra) measures to be able to meet its obligations, the Customer will immediately inform The Webdesign thereof. This obligation applies, for example, if the Customer knows or should foresee that an extraordinary peak in load on The Webdesign's systems will occur, which could in any probability cause unavailability of the Services. This applies all the more if the Customer knows that Services are also provided to others via the same systems as The Webdesign uses to provide Services to the Customer. After warning, The Webdesign will do everything it can to prevent unavailability of the Services. Unless expressly agreed otherwise In Writing, all reasonable additional costs incurred in doing so may be charged to Customer.
 • Customer may under no circumstances use the Services for Applications with Increased Risk.
 • If the Customer requires any license or other permission from government authorities or third parties for the specific use that it provides or intends to provide to the Services, the Customer must ensure that it is obtained. The Client guarantees to The Webdesign that it has all permits and/or permissions that are necessary for the use of the Services by Customer.
Article 4

Rules of conduct and notice/takedown

 • Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of The Webdesign van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 • Het is (of dit nu legaal is of niet) door The Webdesign verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hack tools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen tevinden;
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 • Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.
 • Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van The Webdesign of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van The Webdesign, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks The Webdesign, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 • Indien naar het oordeel van The Webdesign hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van The Webdesign webdesign of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is The Webdesign gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. The Webdesign webdesign mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant.
 • Wanneer The Webdesign een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal The Webdesign Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna The Webdesign zal besluiten hoe te handelen.
 • Indien The Webdesign van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval The Webdesign webdesign een backup zal maken). The Webdesign zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. The Webdesign zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 • The Webdesign is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is The Webdesign gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 • Hoewel The Webdesign ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is The Webdesign nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 • Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Klant en zonder de naam van The Webdesign als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Klant dient The Webdesign te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. The Webdesign mag ook bij overtredingen van deze algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.
Article 5

Domain name request

 • Application, allocation and possible use of a domain name depend on and are subject to the applicable rules and procedures of the relevant registration authorities, such as the Stichting Internet Domeinregistratie Nederland for .nl domain names. The relevant authority decides on the allocation of a domain name. The Webdesign only fulfills a mediating role in the application and does not guarantee that an application will be honored.
 • The customer can only learn the fact of registration from The Webdesign's confirmation, which states that the requested domain name has been registered. An invoice for registration fees is not confirmation of registration.
 • The Customer indemnifies and holds The Webdesign harmless for all damage related to (the use of) a domain name on behalf of or by the Customer. The Webdesign webdesign is not liable for the loss by the Customer of his right(s) to a domain name or for the fact that the domain name is requested and/or obtained by a third party in the interim, except in the case of intent or conscious recklessness on the part of the Customer. /li>
 • The customer must comply with the rules set by the registration authorities for the application, allocation or use of a domain name. The Webdesign will refer to these rules during the registration procedure.
 • The Webdesign has the right to make the domain name inaccessible or unusable, or to place it in its own name (or have it placed) if the Customer demonstrably fails to comply with the Agreement, but only for the duration that the Customer is in default. is and only after a reasonable period of time has elapsed for fulfillment in a written notice of default.
 • In the event of dissolution of the Agreement due to non-performance by the Customer, The Webdesign is entitled to cancel a domain name of the Customer with due observance of a notice period of two months.
Article 6

Storage and data limits

 • The Webdesign can set a maximum to the amount of storage space or data traffic per month that the Customer may or can actually use in the context of the Services.
 • If the Customer exceeds the applicable limits, then The Webdesign may, after sending at least one warning message to the Customer regarding the exceedance, unilaterally convert the Customer's Subscription into a Subscription that does fit the storage and data traffic.
 • No liability exists for the consequences of not being able to send, receive, store or change data if an agreed limit for storage space or data traffic is exceeded.
Article 7

Intellectual property rights

 • All intellectual property rights to all Materials developed or made available by The Webdesign under the Agreement rest exclusively with The Webdesign or its licensors.
 • The Customer only acquires the rights of use and powers that are explicitly granted in these General Terms and Conditions, the Agreement or otherwise In Writing and otherwise the Customer will not reproduce or make these Materials public. The aforesaid is subject to an exception if the Customer has unmistakably failed to provide such a right in an express manner by mistake. However, delivery of source code of Materials is at all times only obligatory if expressly agreed.
 • Unless and insofar as otherwise agreed in Writing, the Client is not permitted to remove or change any designation regarding copyrights, brands, trade names or other intellectual property rights from these Materials, including indications regarding the confidential nature and secrecy. of the Materials.
 • The Webdesign is allowed to take technical measures to protect its Materials. If The Webdesign has secured these Materials by means of technical protection, the Customer is not permitted to remove or evade this protection, except if and insofar as the law provides otherwise.
Article 8

Prices

 • Unless explicitly stated otherwise at an amount, all prices mentioned by The Webdesign are exclusive of turnover tax and other levies imposed by the government.
 • If a price is based on information provided by the Customer and this information turns out to be incorrect, The Webdesign has the right to adjust the prices accordingly, even after the Agreement has already been concluded.
 • If the Agreement concerns a Subscription, The Webdesign is entitled to change the rates applied at any time.
 • The same conditions and procedures apply to price changes as to changes to the Services and these General Terms and Conditions.
Article 9

Terms of payment

 • The Webdesign will invoice the amounts owed by the Client to the Client. The Webdesign may issue electronic invoices. The Webdesign has the right to charge periodic amounts due prior to the delivery of the Services.
 • The payment term of an invoice is 14 days after the invoice date, unless otherwise agreed in Writing.
 • If the Customer has not yet paid in full after 14 days after the payment term, he is automatically in default without notice of default being required.
 • If the Customer is in default, this has the following consequences:
  • The statutory interest is owed on the outstanding amount;
  • Customer owes 15% of the principal sum in collection costs, or 40 euros if that amount is more than 15% of the principal;
  • The websites and other Materials hosted for the Client may be made inaccessible without further warning until the outstanding amounts, interest and the like have been paid.
 • Unless the Customer is a consumer, an appeal by the Customer to suspension, set-off or deduction is not permitted.
 • In the event that the Customer does not comply with any obligation under the Agreement, The Webdesign is entitled to take back goods delivered without any notice of default in addition to suspension of Services, without prejudice to The Webdesign's right to compensation for damage, lost profit and interest.
 • li>
Article 10

Liability

 • The Webdesign is not liable in the context of the conclusion or execution of the Agreement, except in the cases mentioned below, and at most up to the limits stated therein.
 • The total liability of The Webdesign for damage suffered by the Customer as a result of an attributable shortcoming in the fulfillment by The Webdesign of its obligations under the Agreement, expressly including any failure to comply with a warranty obligation agreed with the Customer, then or due to an unlawful act by The Webdesign, its employees or third parties engaged by it, is limited per event or a series of related events to an amount equal to the total of the fees (excluding VAT) that the Customer has paid under the Agreement until the moment the damage arose, or, if the Agreement has a duration of more than three (3) months, an amount equal to the compensation paid by the Customer in the last three (3) months. Under no circumstances will the total compensation for direct damage exceed one thousand (1,000) euros (excluding VAT).
 • The Webdesign is expressly not liable for:
  a) any damage suffered as a result of measures taken by The Webdesign in good faith, but which have nevertheless been shown to have been wrongly imposed;
  b) damage resulting from unavailability of the Services, lost data and breach of technical or organizational security measures, and
  c) indirect damage, consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption.
 • The liability of The Webdesign due to attributable shortcoming in the fulfillment of the Agreement only arises if the Customer gives The Webdesign immediate and proper notice of default in Writing, thereby setting a reasonable term to remedy the shortcoming, and The Webdesign is also attributable after that term. continues to fail to fulfill its obligations. The notice of default must contain a description of the shortcoming that is as detailed as possible, so that The Webdesign is able to respond adequately. The notice of default must be received by The Webdesign within 14 days after the discovery of the damage.
 • The exclusions and limitations referred to in this article will lapse if and insofar as the damage is the result of intent or willful recklessness on the part of The Webdesign's management.
 • The customer is liable towards The Webdesign for damage caused by an error or shortcoming attributable to him. Customer indemnifies The Webdesign against claims regarding non-compliance with the rules of conduct in article when using the Services by or with the consent of Customer. This indemnification also applies to persons who, although not employees of Customer, have nevertheless used the Services under the responsibility or with permission of Customer.
Article 11

Force of the majority

 • None of the parties can be held to fulfill any obligation if a circumstance that is beyond the control of the parties and which could not or should not have been foreseen at the time of the conclusion of the Agreement, nullifies any reasonable possibility of fulfillment.< /li>
 • Force majeure also includes (but is not limited to): disruptions of public infrastructure that is normally available to The Webdesign, and on which the delivery of the Services depends, but on which The Webdesign cannot exercise actual power or contractual fulfillment obligation. , such as the operation of the registers of IANA, RIPE or SIDN, and all networks in the Internet with which The Webdesign has not concluded a contract; failures in infrastructure and/or Services of The Webdesign that are caused by computer crime, for example (D)DOS attacks or unsuccessful or unsuccessful attempts to circumvent network security or system security; shortcomings of suppliers of The Webdesign, which The Webdesign could not foresee and for which The Webdesign cannot hold its supplier liable, for example because the supplier concerned (also) was subject to force majeure; Defects in items, equipment, software or other source material which the Client has prescribed to use; Unavailability of staff (due to illness or otherwise); government measures; general transport problems; strikes; wars; terrorist attacks and internal disturbances.
 • If a force majeure situation lasts longer than three months, each of the parties has the right to dissolve the agreement In Writing. In that case, what has already been performed on the basis of the agreement will be settled proportionally, without the parties owing each other anything.
Article 12

confidentiality

 • The parties will treat information that they provide to each other before, during or after the performance of the Agreement confidentially if this information is marked as confidential or if the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. The parties also impose this obligation on their employees as well as on third parties engaged by them for the implementation of the Agreement.
 • The Webdesign will not take cognizance of data that the Customer stores and/or distributes via the systems of The Webdesign, unless this is necessary for the proper execution of the Agreement or The Webdesign is obliged to do so by virtue of a legal provision or court order. In that case, The Webdesign webdesign will make every effort to limit the knowledge of the data as much as possible, insofar as this is within its power.
 • The obligation of confidentiality also continues after termination of the Agreement for whatever reason, and for as long as the providing party can reasonably claim the confidential nature of the information.
Article 13

Duration and cancellation

 • The duration of the Agreement is that period of time that is necessary to provide the Services. If the Agreement is a Subscription, it is entered into for a term of one year.
 • If a fixed term for the Subscription has been agreed, neither party may unilaterally terminate the Agreement before the term has expired, unless there is a special ground for termination, as described in more detail below.
 • In the absence of timely termination, a Subscription will be tacitly extended for a term equal to the first term.
 • The Webdesign may immediately suspend or terminate the Agreement In Writing if at least one of the following special grounds applies:
  a) Customer is in default of a material obligation;
  b) Client's bankruptcy has been filed;
  c) Customer has applied for a moratorium;
  d) Customer's activities are terminated or liquidated.
 • If The Webdesign suspends the fulfillment of its obligations, it retains its claims under the law and the Agreement, including the claim to payment for the Services that have been suspended.
 • If the Agreement is terminated or dissolved, The Webdesign's claims against the Customer are immediately due and payable. In the event of dissolution of the Agreement, amounts already invoiced for services rendered remain due, without any obligation to cancel. In the event of dissolution by the Customer, the Customer may only dissolve that part of the agreement that has not yet been performed by The Webdesign. If the dissolution is attributable to the Customer, The Webdesign is entitled to compensation for the damage that arises directly and indirectly as a result.
 • The right to suspension in the above cases applies to all Agreements concluded with the Customer simultaneously, even if the Customer is only in default with regard to one Agreement, and without prejudice to The Webdesign's right to compensation for damage, lost profit and interest.< /li>
Article 14

Procedure after termination

 • After termination of the Agreement, as a result of cancellation or dissolution, The Webdesign is entitled to immediately delete all stored data or to make it inaccessible and to close all Accounts of the Customer.
 • The erasure of data stored for the Customer is always done without special precautions to make the erasure irreversible. This means that, for example, 'delete' is pressed in a (standard) operating system.
Article 15

Ranking and change conditions

 • The Webdesign reserves the right to change or supplement the Services and these General Terms and Conditions. Changes also apply to agreements already concluded with due observance of a term of 30 days after announcement of the change.
 • Changes will be announced on The Webdesign Website, or another channel from which The Webdesign can prove that the announcement has arrived at the Customer. Non-substantive changes of minor importance can be made at any time and do not require notification.
 • If the Customer does not want to accept a change, the Customer must inform The Webdesign of this in Writing, stating reasons, within two weeks after notification. The Webdesign can then reconsider the change. If The Webdesign does not withdraw the change, the Customer can terminate the agreement until the date on which the new terms and conditions come into effect.
 • Provisions relating to specific Services, if applicable, take precedence over general provisions that apply to all services. Further agreements between The Webdesign and the Customer only prevail over these General Terms and Conditions if they are In Writing and if this has been expressly determined, or was the unmistakable intention of both parties.
Article 16

Other provisions

 • The Agreement is governed by Dutch law.
 • Insofar as not dictated otherwise by mandatory law, all disputes that may arise as a result of the Agreement will be submitted to the competent Dutch court for the district in which The Webdesign is located.
 • If any provision of the Agreement proves to be invalid, this will not affect the validity of the entire agreement. In that case, the parties will determine (a) new provision(s) as a replacement, which will give shape to the intention of the original Agreement and General Terms and Conditions as much as possible by law.
 • Information and notices, including price indications, on the The Webdesign Website are subject to programming and typing errors. In the event of any inconsistency between the Website and the Agreement, the Agreement shall prevail.
 • The log files and other electronic or non-electronic administration of The Webdesign form full proof of statements of The Webdesign and the version of any (electronic) communication received or stored by The Webdesign is considered authentic, unless the Client provides proof to the contrary.
 • The parties will inform each other immediately in Writing of any changes in name, postal address, e-mail address, telephone number and, if requested, bank or giro number.
 • Each party is only entitled to transfer its rights and obligations under the Agreement to a third party with the prior written consent of the other party. However, this permission is not necessary in the event of a company takeover or takeover of the majority of the shares of the relevant party.
Article 17

Complaints procedure

 • The Webdesign has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 • Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to The Webdesign within 7 days, after the customer has discovered the defects.
 • Complaints submitted to The Webdesign will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, The Webdesign will reply within the period of 14 days with a notification of receipt and an indication when the customer can expect a more detailed answer.
 • If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is subject to the dispute settlement.
 • In case of complaints, a customer must first turn to The Webdesign. It is also possible to register complaints via the European ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • A complaint does not suspend the obligations of The Webdesign, unless The Webdesign indicates otherwise in writing.
 • If a complaint is found to be justified by The Webdesign, The Webdesign will replace or repair the delivered products free of charge
Article 18

Definitions of Terms Used

 • In these terms and conditions:
 • The Webdesign : the company The Webdesign , part of Print Bazar, established in Amsterdam and registered with the Chamber of Commerce under file number 57557667.
 • The Webdesign : the website of The Webdesign, accessible via the domain http://www.The Webdesign.nl/.
 • Subscription : the Agreement whereby one or more of the parties undertakes to perform continuously or repeatedly during a certain period of time (eg a hosting contract of 12 months).
 • Account : the right to access a user interface with which Customer can manage and configure (certain aspects of) the Services, as well as the configuration(s) and the files stored for Customer themselves.
 • Terms and Conditions: the provisions of this document.
 • Customer : the natural or legal person with whom The Webdesign has concluded an Agreement. This also includes the person who enters into or is negotiating with The Webdesign, as well as its representative(s), authorized representative(s), successor(s) in title and heirs.
 • Services : the products and/or services that The Webdesign will provide to the Customer pursuant to an Agreement.
 • Materialen : alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s,buiten reklame,folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Overeenkomst : iedere overeenkomst tussen The Webdesign en Klant op grond waarvan The Webdesign Diensten levert aan Klant.
 • Schriftelijk : naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat. Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons) gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn:
  vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.